Záruční podmínky - Reklamační řád

 

 

V našem internetovém obchodě poskytujeme stejné podmínky pro uplatňování reklamací, jaké jsou platné v kterékoliv běžné kamenné prodejně v souladu s platným Občanským zákoníkem. Záruka na zboží je 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak

Reklamované zboží včetně veškerého příslušenství, dokladů a průvodního dopisu se stručným popisem vzniku vady zboží pošlete zpět naši adresu . Zásilky zaslané na dobírku nebudou přijaty.

O průběhu reklamačního řízení budete informováni emailem; popřípadě telefonicky.

Našim cílem je vyřídit reklamaci k Vaší spokojenosti. Při výskytu vady na šperku se zpravidla jedná o vadu odstranitelnou (tj. vadu, kterou lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží) a zákazník má právo, aby byla vada řádně a včas odstraněna.Reklamovanou vadu odstraníme bez zbytečného odkladu a bezplatně, a to nejpozději ve lhůtě do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Tato doba se nepočítá do záruční lhůty.

Záruka se nevztahuje na změny, které vznikly v důsledku opotřebení a vady, které byly způsobeny nevhodným zacházením se šperky.

V případě doručení objednaného zboží je kupující povinen zboží zkontrolovat, zda nevykazuje vady způsobené přepravou. Pokud ano, je kupující povinen zboží nepřevzít a sepsat s přepravcem zápis o škodě. O případném poškození zboží během přepravy je kupující povinen neprodleně informovat také prodávajícího.

Vady neuznané:

mechanické poškození (sešlápnutí, zlomení, přetržení řetízku mimo spoj - deformace tvaru šperku, poškrábaný povrch,ošoupané rodium s bílého zlata, viditelné poškrábání kamenů, zlomené mechaniky u náušnic a neodborně provedený zásah nebo oprava,chybnou manipulací a za ztrátu části šperku
Oxidace (černání) šperků zejména u stříbra, výjimečně i u zlata, které je způsobené vlivem prostředí (chemické výpary, reakce na léčiva, parfémy, nebo změny tělesné teploty). Na vady tohoto původu se nevztahuje ani poskytnutá záruka.

Reklamační řízení může být zahájeno pouze při předložení úplného reklamovaného zboží, nákupního dokladu (účtenky) a záručního listu

Zásady pro správné zacházení se šperky:

Aby Vám šperk dlouho sloužil, doporučujeme Vám dbát následujících rad, jak se šperkem správně zacházet:
Šperky s drahokamy zásadně nenosit při výkonu hrubých a těžkých prací, při mytí nádobí a praní prádla (drahokamy, korály a přírodní perly nesnáší střídání teplot, perly kyselé prostředí (zcela rozpustné v octu), dále je nutné se vyvarovat prašnému prostředí a prostředí s chemickými výpary. Zvláště prsteny jsou náchylné na mechanická poškození. Šperky neukládat do blízkosti předmětů obsahující síru, např. předmětů z gumy či lepenky. Rovněž lázeňské koupele, které obsahují síru způsobí velmi agresívní oxidaci. Šperky je vhodné ukládat do šperkových krabiček nebo alespoň PVC sáčků.
U broušených řetízků se vyvarujte ostrého ohybu, především při ukládání řetízků.

Případné reklamace vyřídíme v souladu platnými právními předpisy (Občanský zákoník pro fyzické osoby, Obchodní zákoník pro právnické osoby).

.
 

.

Postup při reklamaci :

  1. Informujte nás o reklamaci telefonicky nebo e-mailem.
  2. Zboží zašlete jako cenné psaní doporučeně na naši adresu.
  3. Do zásilky uveďte důvod reklamace a přiložte kopii daňového dokladu.

Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději však do 30 dnů od jejího vzniku.

Odstoupení od smlouvy :

Kupující má dle §53 odst. 6 zák. č. 40/1964 Sb. (obč. Zák.), právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Pokud se tak rozhodne, musí nepoškozené zboží bez známek používání nebo opotřebení, v původním obalu poslat zpět v uvedené lhůtě. Po navrácení zboží, prodávající zákazníkovi vrátí zpět odpovídající částku za zboží předem dohodnutým způsobem. Náklady spojené s dopravou se nevrací.